Käyttöehdot

Yleistä Fiskars Finland Oy Ab:n www-sivujen käyttämisestä
Tervetuloa Fiskars Finland Oy Ab:n www-sivustoon. Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä ehdot huolellisesti ennen tämän www-sivuston (jäljempänä "sivusto") käyttämistä. Tätä sivustoa voidaan käyttää vain informatiivisiin tarkoituksiin. Tämän sivuston käyttö ja aineiston lataaminen tästä sivustosta on osoitus siitä, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, on tämän sivuston käyttäminen tai siltä aineiston lataaminen kielletty. Tämän sivuston käyttö on osoitus näiden käyttöehtojen hyväksymisestä.

Fiskars Finland myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella tätä sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Fiskars Finland myöntää käyttäjälle oikeuden tarkastella ja ladata sivuston sisältämiä tietoja (jäljempänä "aineisto") vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyvät seuraavat rajoitukset: 1) käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataa¬mansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset; 2) käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa; 3) jos käyttäjä haluaa siirtää aineiston muille henkilöille, kyseisen henkilön on ensin luettava nämä käyttöehdot. Mikäli kyseinen henkilö ei hyväksy näitä käyttöehtoja, aineistoa ei saa luovuttaa hänelle. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi kaikkia sivustossa mainittuja palvelukohtaisia lisäehtoja ja -rajoituksia, joita saattaa ilmetä sivustossa ja sitä päivitettäessä. Fiskars Finland Oy Ab ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin näissä käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Sivuston tiettyjen rajoitettujen osien käyttäminen saattaa edellyttää henkilökohtaisen, ei-siirrettävän käyttäjätilin luomista. Tällöin käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava kaikki pyydetyt tiedot oikeina. Käyttäjä joko valitsee tai hänelleannetaan käyttäjätunnus ja salasana, joiden luottamuksellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä käyttäjä on itse vastuussa. Käyttäjä on vastuussa kaikista hänen käyttäjätilinsä avulla suoritettavista toimista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Fiskars Finland:lle välittömästi, mikäli käyttäjän käyttäjätunnus ja/tai salasana katoavat tai joutuvat kolmannen tietoon, sekä kaikesta käyttäjätilinsä luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvarikkomuksista. Fiskars Finland ei vastaa mistään käyttäjän salasanan tai käyttäjätilin väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Käyttäjän antamat sitoumukset
Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää sivuston toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa näiden käyttöehtojen ja päivitettyjen käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Fiskars Finland Oy Ab tai muun tahon edustajana esiintymiseen, (c) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) väärien tietojen antamiseen suhteestaan johonkin henkilöön tai yhteisöön, (e) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa, (f) lainvastaisiin toimiin, (g) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen, (h) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää sivustoa. Fiskars Finland Oy Ab pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Käyttäjä vapauttaa Fiskars Finland Oy Ab:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta liittyen kaikkiin kanteisiin, jotka aiheutuvat käyttäjän tämän sivuston käytöstä.

Käyttäjän antamat tiedot
Välittäessään sivuston kautta Fiskars Finland Oy Ab:lle henkilötietoja käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty ja saattaa johtaa seuraamuksiin väärien tietojen antajaa kohtaan. Käyttäjän ei tule välittää Fiskars Finland Oy Ab:lle mitään luottamuksellisia tai tekijänoikeuden suojaamia tietoja tämän sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Fiskars Finland tämän sivuston kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Fiskars Finland Oy Ab voi vapaasti käyttää, jäljentää, esittää ja julkaista tällaisia tietoja ja aineistoja.

Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä Fiskars Finland Oy Ab:lle mitään loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, halventavia, lainvastaisia tai tekijänoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoa. Fiskars Finland Oy Ab pidättää oikeuden poistaa sivustolta mitä tahansa käyttäjän antamia tietoja oman harkintansa mukaan.

Käyttäjä saa toimittaa Kirpputori-palveluun ladattavaksi tekijänoikeudella tai muulla oikeudella suojattua aineistoa vain oikeudenhaltijan tai tämän siihen valtuuttaman henkilön suostumuksella. Käyttäjä vastaa tarvittavan luvan hankkimisesta ennen kuin toimittaa suojatun ja kolmannelle kuuluvan aineiston Kirpputori-palveluun. Fiskars Home tai sen konserniyhtiö ei ole vastuussa kolmannelle osapuolelle, jos käyttäjä loukkaa kolmannelle kuuluvaa tekijänoikeutta tai muuta oikeutta.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen sivuston kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä Fiskars Finland Oy Ab:n toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin. Fiskars Finland Oy Ab asiakkaiden tiedot on tallennettu Fiskars Finland Oy Ab:n asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon Fiskars Finland Oy Ab ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja sekä luovuttaa nimi- ja osoitetietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Hinnat ja maksutavat
Iittala homeshopping tuotteiden voimassa olevat hinnat ilmenevät verkkokaupan internetsivuilla. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Iittala homeshopping varaa oikeuden muuttaa hintoja sekä maksuehtoja. 

Iittala homeshopping:sta tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaan valitseman toimitustavan mukaan, tuotteiden loppusummaan listätään voimassaoleva postikulu. Maksutapoina verkkokaupassa on valittavana verkkomaksu, luottokortti sekä postiennakko.

Toimitusaika ja –ehdot
Toimitusaika on normaalitapauksessa noin yksi viikkoa sesongista ja tuotteen saatavuudesta riippuen. Toimituksia tehdään vain Suomeen. Myynti alle 18-vuotiaalle on mahdollista vain edunvalvojan (holhoojan) kirjallisella suostumuksella. Iittala Homeshopping pidättää oikeuden tilauksen hylkäämiseen.

Takuu ja huolto
Fiskars Finland Oy Ab antaa verkkokaupan kautta myymilleen tuotteille valmistusvirhetakuun. Mikäli tilatussa tuotteessa ilmenee vikaa takuuaikana käyttäjän tulee ottaa välittömästi yhteyttä Iittala Homeshoppingin asiakaspalveluun osoitteeseen verkkokauppa@iittala.com tai numeroon 0204 395 000. Käyttäjän tulee säilyttää tilauksen yhteydessä saamansa lasku-/ tilauserittely, joka toimii takuutodistuksena.

Vaihto- ja palautusoikeus
Iittala homeshopping tilatuilla tuotteilla on 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Epäselvissä asioissa yhteyttä voi ottaa Fiskars Finland Oy Ab:n asiakaspalveluun, yhteystiedot ovat:

Iittala verkkokauppa/ Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135
00560 Helsinki
store.iittala.com
sähköposti: verkkokauppa@iittala.com
asiakaspalvelunumero 0204 39 5000

Palautettavan tuotteen voi jättää ns. asiakaspalautuksena Postin kuljetettavaksi, palautuksen mukaan on liitettävä lähetysluettelo/laskuerittely. Iittala verkkokauppa maksaa palautuskulut. Palautettavan tuotteen ja sen pakkauksen tulee olla siinä kunnossa, että tuote voidaan kohtuudella myydä edelleen.

Palautusosoite:
Fiskars Finland Oy Ab/Iittala verkkokauppa
Asiakaspalautus
Taipaleentie 6
13430 Hämeenlinna

Tietoturva
Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta suhteettoman paljon (esimerkiksi suorittaa massapostituksia eli lähettää roskapostia), tai (c) häiritä tai käsitellä sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustoon.

Immateriaalioikeudet
Tämän sivuston ja kaiken sen sisältämän aineiston tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan maailmanlaajuisesti kaikkia tekijänoikeuslakeja tätä sivustoa käyttäessään ja estämään aineiston luvattoman kopioinnin.

Kaikki sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Fiskars Home:lle tai sen yhteistyötahoille. Kaikki Fiskars Finland Oy Ab kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Fiskars Finland Oy Ab:lle. Fiskars Finland Oy Ab ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Fiskars Home saattaa sisällyttää tähän sivustoon linkkejä muiden ylläpitämiin www-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tästä sivustosta. Fiskars Finland Oy Ab ei valvo tai tarkista ulkopuolisten sivustojen sisältöä, eikä Fiskars Finland Oy Ab vastaa ulkopuolisten www-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja täysin omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Fiskars Finland Oy Ab tukisi linkitettyä sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä sivustoilla olevan materiaalin; tai että Fiskars Finland Oy Ab:lla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja; tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Fiskars Finland Oy Ab tai sen osakkuus- tai tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, toiminimiä, domain-nimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja.

Ulkoiset linkit tähän sivustoon

Kaikki linkit tähän sivustoon on hyväksytettävä Fiskars Finland Oy Ab:lla kirjallisesti, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: (i) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä www-osoitteen www.arabia.fi eikä mitään Fiskars Homen tavaramerkkejä tai sanaa ARABIA sellaisenaan tai logomuodossa; (ii) linkki viittaa suoraan joko pääsivulle www.arabia.fi eikä millekään kyseisen sivuston alasivulle; (iii) linkkiä käytettäessä linkitetty Arabian sivusto avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen; (iv) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Arabian toimintaan tai olisivat Arabian sponsoroimia; (v) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Arabian tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin. Fiskars Home pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Fiskars Homen harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Fiskars Finland Oy Ab:n liittyvää korkeaa good-will arvoa tai aiheuttaa haittaa Fiskars Finland Oy Ab:lle.

Muutokset
Fiskars Finland Oy Ab pidättää oikeuden muuttaa ja muokata näitä käyttöehtoja sekä lisätä ja poistaa näiden käyttöehtojen osia kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan milloin tahansa. Näiden käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sivustossa. Sivuston käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Fiskars Finland Oy Ab:lla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa kaikkia tämän sivuston osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia tähän sivustoon, aineistoon ja sivustossa kuvattuihin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. Fiskars Finland Oy Ab:lla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Fiskars Finland Oy Ab:lla on oikeus irtisanoa perustellusta syystä myöntämänsä käyttöoikeudet milloin tahansa.

Vastuunrajoitus
Fiskars Finland Oy Ab tekee parhaansa, että sivusto ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Fiskars Finland Oy Ab ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Fiskars Finland Oy Ab ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta. Aineisto saattaa sisältää epätarkkuuksia ja painovirheitä. Fiskars Finland Oy Ab ei takaa ai¬neiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun sivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisten mielipiteiden, neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sivustoa ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Fiskars Finland Oy Ab ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta tämän sivuston tai sen sisällön toimivuudesta. Fiskars Finland Oy Ab ei vastaa tämän sivuston ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta tapahtuvasta tuote- ja myyntitietojen antamisesta ja oikeellisuudesta. 

Fiskars Finland Oy Ab ei anna mitään takuita tämän www-sivuston suojauksesta. Kaikki sivustoon sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta. Käyttäjä hyväksyy, että Fiskars Finland Oy Ab ei voi taata sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Fiskars Finland Oy Abe ei takaa, ettei tämä www-sivusto, tätä sivustoa ylläpitävät web-palvelimet tai Fiskars Finland Oy Ab:n lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Fiskars Finland Oy Ab ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista. 

Fiskars Finland Oy Ab ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvaus¬velvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tämän sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Fiskars Finland Oy Ab:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fiskars Finland Oy Ab ei myöskään ole vastuussa mistään tämän sivuston sisältämien tietojen virheistä, epätarkkuuksista, puutteista tai muista vioista, viivästymisistä tai epätarkkuuksista.
Fiskars Finland Oy Ab vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Vahinkojen minimointivelvollisuus
Jos käyttäjän toimet saattavat aikaansaada käyttäjälle tai Fiskars Finland Oy Ab:lle vahingonkorvausvelvollisuuden, käyttäjä sitoutuu kaikin kohtuullisin ponnistuksin välittömästi minimoimaan kaikki mahdolliset aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot.

Sovellettava lainsäädäntö
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos Fiskars Finland Oy Ab ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajakäyttäjällä on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset
Sivuston sisällön tekijänoikeudet omistaa Fiskars Finland Oy Ab tai sen yhteistyökumppanit. Kaikki oikeudet pidätetään.

Fiskars Finland ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Fiskars Finland Oy Ab:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Esteri – Uusi astiasarja Arabian rakastetuilla kuvioilla.

Esteri – Uusi astiasarja Arabian rakastetuilla kuvioilla. Koristesuunnittelija Esteri Tomula suunnitteli aluperin vuonna 1973 Esteri kuvion Arabian 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Nyt kuvio koristaa moderneja muotoja viidessä osassa. Sarjan muki esiteltiin jo vuoden 2017 alussa osana Arabian Suomi100-juhlavuoden mukikokoelmaa. Nostalgiaa Esteri-sarjassa edustaa tarjoilualusta.Sen muoto on identtinen aikaisempien Arabian posliinisten leikkuulautojen kanssa. Ne olivat suosittuja erityisesti 1950–1970-luvuilla ja toimivat kätevyytensä lisäksi myös keittiön koristuksina. Esteri-kuvio keräsi juhlavuoden kokoelman suunnitteluvaiheessa toteutetussa yleisöäänestyksessä suuren suosion: siitä pitivät niin nuoret kuin vanhat ja niin miehet kuin naiset. >>

Ajankohtaista

Esteri – Uusi astiasarja Arabian rakastetuilla kuvioilla.

Esteri – Uusi astiasarja Arabian rakastetuilla kuvioilla. Koristesuunnittelija Esteri Tomula suunnitteli aluperin vuonna 1973 Esteri kuvion Arabian 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Nyt kuvio koristaa moderneja muotoja viidessä osassa. Sarjan muki esiteltiin jo vuoden 2017 alussa osana Arabian Suomi100-juhlavuoden mukikokoelmaa. Nostalgiaa Esteri-sarjassa edustaa tarjoilualusta.Sen muoto on identtinen aikaisempien Arabian posliinisten leikkuulautojen kanssa. Ne olivat suosittuja erityisesti 1950–1970-luvuilla ja toimivat kätevyytensä lisäksi myös keittiön koristuksina. Esteri-kuvio keräsi juhlavuoden kokoelman suunnitteluvaiheessa toteutetussa yleisöäänestyksessä suuren suosion: siitä pitivät niin nuoret kuin vanhat ja niin miehet kuin naiset. >>